Naš tim

Natalija Nedeljković

Natalija Nedeljković

Osnivač i generalni direktor Herba Sveta, master biologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekla 2000. godine. Završila smer fiziologija biljaka sa diplomskom temom ćelijska proliferacija biljnog tkiva u in vitro uslovima. Stručno se usavršavala u Češkoj Republici na polju fitoterapije.

Snežana Petrović

Snežana Petrović

Direktor marketinga i suvlasnica Herba Sveta, završila smer sistematika i filogenija biljaka. Master biologije stekla 2000. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tezom „Simptomi truleži stabla kukuruza i morfologija Fusarium subglutinans“, rađenom na Institutu za kukuruz „Zemun Polje“. Kurs iz fitoterapije Academia Integrativa Quantes, međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine, završila 2015. godine.

Željka Lazović

Željka Lazović

Rukovodilac proizvodnje Herba Sveta, diplomu poljoprivrednog inženjera za voćarstvo i vinogradarstvo stekla 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kurs iz fitoterapije Academia Integrativa Quantes, međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine, završila 2015. godine.

Predrag Ivanović

Predrag Ivanović

Odgovorna osoba za Sistem menadžmenta kvalitetom Herba Sveta, master filoloških nauka odbranio na Beogradskom univerzitetu 2013. godine. Prvu diplomu internog proveravača SMK stekao 2016. godine. U Herba Svetu zadužen za implementiranje standarda, od kojih Herba Svet trenutno poseduje ISO 9001, ISO 22716 (GMP za kozmetičke proizvode), aktivan HACCP sistem i HALAL standard za dijetetske kapsule.

Zoran Stojanović

Zoran Stojanović

Rukovodilac Kontrole kvaliteta Herba Sveta, diplomirao hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. godine. Od tada radio kao pomoćnik direktora Sektora kvaliteta za kontrolu kvaliteta lekova (FHI „Zdravlje“ Leskovac) i rukovodilac Službe za podršku laboratorijskim ispitivanjima (Kontrola kvaliteta, „Galenika“ a.d, Beograd). Vodeći eksterni ocenjivač laboratorija za ispitivanje u „Akreditacionom telu Srbije“. Ocenjivač prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22716, ISO 45001 i HACCP sistema. GDP auditor.

dr Duško Antonić

dr Duško Antonić

Stručni saradnik Herba Sveta, diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu Prištinskog univerziteta 2001. godine. Ginekologiju je specijalizirao na Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta 2012. godine. Od 2012. godine radi na Odeljenju za ginekologiju Doma zdravlja Valjevo, a od 2014. godine je i koordinator skrininga raka grlića materice za Kolubarski okrug. Edukovani supervizor za citoskrining (edukacija na Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta). Učesnik i predavač na više ginekoloških kongresa u Srbiji i inostranstvu.

Gordana Zdjelar

Gordana Zdjelar

Autor tekstova na blogu i sajtu Herba Sveta, diplomirani filolog, prevodilac i pisac. Pored višedecenijskog rada u Ujedinjenim nacijama, preko deset godina intenzivno se bavila stručnim prevodima za kliničke studije. Autor je književnih dela „Čajnik Žilberovog pradede“, „Distrofija predubeđenja“ i „Dubine“, enciklopedije podvodnog života. Na blogu Eleutheromania objavljuje pripovetke, putopise i eseje. Strastveni je ronilac, podvodni videograf i ljubitelj prirode.